Mesafeli Satış Sözleşmesi

DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.’ ye SAF DRY isimli web sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürün ve hizmetlerin, DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. tarafından MÜŞTERİ’ye satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 

MADDE 2 – TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.

(Bundan sonra ayrı ayrı olmak üzere; DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.” ve müşteri “MÜŞTERİ” olarak, her ikisi birlikte ise “TARAFLAR” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ, Ulus Mh. Leylak Sk. No:2 Beşiktaş İstanbul, Türkiye adresinde mukim DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’ye aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’ de aşağıdaki hususları MÜŞTERİ’ye beyan ve taahhüt etmektedir. Bu nedenle SAF DRY web sitesi dâhilinde doldurulan ad soyadı / unvan, e-posta adresi,ve telefon bilgilerinin gerçek ve doğru olduğu tekrar kontrol edilmelidir. 

MADDE 3 – SATICI BİLGİLERİ:

Ünvanı: DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Ulus Mh. Leylak Sk. No:2 Beşiktaş İstanbul, Türkiye Telefon:4440004

Email: info@safdry.com

MADDE 3 – TANIMLAR

3.1. Web Sitesi: Her türlü hakkı ve mülkiyeti DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’ ye ait SAF DRY isimli web sitesini ifade eder.

3.2. Kullanıcı: SAF DRY’I kullanan kişiyi ifade eder.

3.3. Hizmet/Ürün: Katalog’da yer alan seçenekler arasından Kullanıcı tarafından seçilen ve. tarafından, Kullanıcı’nın tayin ettiği tarihlerde uygunluk durumuna bağlı olarak Kullanıcı’ya sunulan hizmeti/ürünü ifade eder.

3.4. Müşteri(ler) SAFDRY’dan satın alma işlemini gerçekleştiren kişiyi/kişileri ifade eder, bundan hareketle SAF DRY’ı bizzat kullanması veya başkasına hediye etmesi durumuna göre , MÜŞTERİ’nin aynı zamanda Hizmet’ten/Ürün’den Kullanıcı kişi olabileceği veya MÜŞTERİ’nin Kullanabileceği kişi olmayabileceği anlaşılır.

3.5. Taraf(lar): DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’yi ifade eder.

3.6. Hediye Çeki : Web sitesinde yer alan çeşitli seçenekler arasından seçilecek olan bir veya birden fazla Hizmet’in/Ürün’ün maktu fiyatını ödemeye ya da indirmeye yarayan, ancak nakdi ve itibari değeri olmayan bir hediye çeki / hediye kodu.

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU SAF DRY WEB SİTESİ

4.1. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin Web sitesi üzerinden sipariş verdiği, yukarıda türünü/adını, adedini, satış bedelini, varsa kargo bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği ürün veya hizmetler içindir.

4.2. Ödeme, kredi kartı ile aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleştirilebilir:

  • Kredi kartı ile (Visa, Eurocard/Mastercard, Amex): MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını ve son geçerlilik tarihi belirtmesi gerekmektedir. Varsa teslimat masrafı ve bahşiş bedeli dâhil olmak üzere toplam bedel MÜŞTERİ’nin bilgilerini bildirdiği karttan sipariş verildiğinde tahsil edilecektir. SATICI bankanın ödemeye izin vermemesi halinde, MÜŞTERİ’nin siparişini askıya alma ve iptal etme hakkına hakkına sahiptir. Uygulama, sipariş esnasında MÜŞTERİ’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. MÜŞTERİ, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI, MÜŞTERİ’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.
  • MÜŞTERİ’nin Ürün/Hizmet değişiminden doğan bir alacağı var ise, kredisi ile: MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirebilmesi için verilen kodu, Web Sitesinde işlem için ayrılan bölümden çevrimiçi veya haftanın her günü tüm saatlerde info@safdry.com adresine mail atmalıdırlar. MÜŞTERİ, sahip olduğu Ürün’den/hediye çekinden daha pahalı bir Ürün/Hizmet alma istediği durumda iki Ürün/Hizmet arasındaki fark için yapılması gereken ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Buna karşılık, MÜŞTERİ’nin satın aldığı mevcut Ürünü/Hizmeti işbu sözleşmeye uygun olarak daha ucuz bir Ürün/Hizmet ile değiştirmek istediğinde aradaki fark MÜŞTERİ’nin uygulamadaki hesabında başka bir siparişte kullanabileceği bir şekilde saklanır.

 

MADDE 5 – SAF DRY WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER

5.1. SAF DRY’ın kullandığı tüm görsel öğeler temsili olabilir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.

5.2. Hediye Çeki’nin süresi içinde kullanılmaması, kayıp/çalıntı veya kullanıcı tarafından kullanıcı sözleşmesine aykırı olacak şekilde kullanılması durumunda Kullanıcı hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.

5.3. MÜŞTERİ, Web sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 6 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup MÜŞTERİ’nin SATICI’dan satın almış olduğu Mallar/Hizmetler , MÜŞTERİ’nin sipariş formunda ve işbu belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 7 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Mal/Hizmet’in teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. SATICI, SAF DRY Web sitesinde  teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. 

MADDE 8 – MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

MÜŞTERİ, SAF DRY web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MÜŞTERİLER Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MÜŞTERİ’nin, Sözleşme konusu Malları/Hizmetleri teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar MÜŞTERİ’ye aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 (üç) gün içinde SATICI iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye aittir. Eğer MÜŞTERİ bir hizmet aldıysa 3 (üç) iş günü içerisinde MÜŞTERİ farklı bir kredi kartı ve / veya nakdi ödeme yapmalı, aksi halde alacakların yasal olarak temin edilmesine yönelik hukuki işlemleri başlatma hakkı SATICI’da saklıdır.

MADDE 9 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

10.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler; MÜŞTERİ’nin isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler (İç çamaşırı, mayo, kozmetik gibi hijyenik durumu hassas olan ürünleri iade edebilmenin koşulu ürünün açılmamış ve denenmemiş olmasıdır, MÜŞTERİ, tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD ve Kaset vb.), basılı ürünler (Kitap, dergi vb.), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler (Külçe, Ziynet Altın ve Gümüş kategorisindeki tüm ürünler vb.) tatil kategorisinden satın alınan otel, yurt içi/yurt dışı turlar, gezi ve uçak bileti gibi ürün ve hizmetler, gıda maddeleri, içecek ve diğer günlük tüketim maddeleri için sağlanan ürünler, tek seferde kullanılan ürünler, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler olarak belirtilmiştir. 

Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin g ve h bendlerinde de belirtildiği üzere, SAF DRY web sitesi tarafından sağlanan müşterinin isteğine göre olan (kuru temizleme, yıkama, ütüleme, lostra v.b.) hizmetlerden cayma hakkı söz konusu değildir. 

MADDE 11 – AYIP VE EKSİK BİLDİRİMİ

11.1. Teslim edilen her ürün ve hizmet, MÜŞTERİ tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Ürün’ün ayıplı veya eksik olması durumunda, Ürün, MÜŞTERİ’ye ulaştığında SATICI’ya bildirmesi gerekmektedir.

11.2. Bu durumun SATICI’ya bildirilmemesi ve/veya Ürün/Hizmet’deki ayıbın/eksikliğin SATICI’dan kaynaklanmaması halinde SATICI tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ’nin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

MADDE 12 – TESLİMAT

12.1. SATICI yalnızca İstanbul il sınırları içinde kendi belirlediği ve web sitesinde açıkça belirttiği bölgelerde teslimat yapmaktadır. Ürünler siparişinizi verirken bildirdiğiniz adrese teslim edilecektir. Teslimat adresinde bulunmamanız veya hatalı adres bildirmeniz durumunda SATICI hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nin Ürünü/Hizmeti geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo firmasında beklemiş olması ve/veya kargonun teslim edilememesi nedeniyle SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de MÜŞTERİ’ye aittir.

12.2. Sipariş edilen Ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 13 – SORUMLULUK

SATICI sözleşmede yer alan hizmetlerin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle MÜŞTERİ’ye uygulanmaması veya eksik uygulanması veya mücbir sebep durumlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

MADDE 14 – TEMERRÜT VE FESİH HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir.

Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle Ürünün/Hizmetin teslimini veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 15 – MÜCBİR SEBEP

15.1. Taraflar’ın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek nitelikte bir mücbir sebebin veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetlerinin, ulaşım kesintisinin, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olayların varlığı halinde sözleşme konusu Ürün/Hizmet süresi içerisinde teslim edilmez ise MÜŞTERİ işbu sözleşmenin 10. maddesinde belirtilen cayma hakkı veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkından birini kullanabilir.

15.2. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde SATICI işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve ulaşım sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SATICI’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tip durumlarda MÜŞTERİ cayma veya değişim haklarından herhangi birini kullanabilir.

MADDE 16 – MÜŞTERİ HİZMETLERİ, ŞİKÂYET MERCİ VE YETKİLİ MAHKEME

16.1. Satın alma, iade, değişim, Ürün/Hizmet kullanımı da dâhil olmak üzere tüm bilgi ve açıklama talepleriniz ile itiraz ve şikâyetleriniz için DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ. ile iletişime geçebilirsiniz: 

  • 4440004 numaralı telefondan yılın her günü ve saati, 
  • Web sitesinde, “İletişim” bağlantısından, 
  • DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.’nin yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

16.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile  DRYTAXİ TEMİZLİK HİZMETLERİ TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE 17 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 18 – RESMİ MERCİ TALEPLERİ

MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması sebebiyle MÜŞTERİ’ye ilişkin birtakım bilgiler idari, adli, vb. resmi merciler tarafından SATICI’dan talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ, SATICI’nın bu bilgileri talep eden mercilere verebileceğini kabul eder.

MADDE 19 – GİZLİLİK

Madde 19’da belirtilen durumlar haricinde, işbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu sürede ve hangi nedenle olursa olsun Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak, TARAFLAR, dolaylı ve dolaysız yoldan edinilen ve gizli tutulması gereken her türlü bilgiyi, mülkiyeti veya fikri hakları ve bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri herhangi bir TARAF’ın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklayamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

MADDE 20 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 20 (yirmi) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

1
Call Now ButtonHemen Ara